Up Sell i Cross Sell

ROITIC-servicios-upsell-cross-sell
Per augmentar el tiquet mitjà podem oferir als nostres clients productes superiors o complementaris, però hem de fer-ho de forma acurada i aportant valor real, sinó podem perdre la venda.

Creem eines d'up-selling, que oferiran al client productes superiors i equivalents al que està analitzant. Creem també eines de cross-selling que oferiran al client productes complementaris que pot ser interessant i avantatjós comprar de manera conjunta.

Contacta sense compromís per parlar del teu projecte de up sell i cross sell. Et presentarem una proposta a mida.